Generelle vilkår og betingelser

1. Generelt

Alle tjenester levert av olivenoel-muehle.de til kunden eller besøkende er utelukkende basert på følgende generelle vilkår og betingelser. Avvikende regler er kun gyldige dersom de er individuelt avtalt mellom Olivenoel-muehle.com og kunden.

2. Kontraktsinngåelse

2.1 Tilbudene fra Nettbutikken utgjør en uforpliktende invitasjon til kunden om å bestille varer i Nettbutikken.

2.2 Ved å bestille de ønskede varene på internett gir kunden et bindende tilbud om å inngå en salgskontrakt.

2.3 Olivenoljefabrikken Macchia Verde Bio vil bekrefte mottak av bestillingen uten forsinkelser, og senest ved mottak av bestillingen. Bekreftelsen av bestillingen utgjør ikke juridisk aksept fra vår side. Aksept av tilbudet fra oss skjer først når vi leverer varene til deg for forsendelse. Du vil motta en skriftlig bekreftelse på utsendelsen på e-post. Kunden skal imidlertid være bundet av sitt tilbud i en periode på maksimalt 14 dager, med mindre annet er avtalt (restordre, levering ved re-tilgjengelighet).

2.4 Formålet med kontrakten er varene som bestilles av kunden. Beskrivelsen av tilbudet skal gjelde med hensyn til kvalitet, ellers gjelder § 434 nr. 1 punktum 3 BGB.

3. Avtale om kostnader ved retur av varene, angrerett, utelukkelse av angrerett

Avtale om hvordan du skal bære kostnadene: Hvis du benytter deg av angreretten, skal du bære de vanlige kostnadene for å returnere varene dersom de leverte varene samsvarer med de bestilte varene og hvis prisen på varene som skal returneres ikke overstiger et beløp på EUR 40 eller hvis du, i tilfelle en høyere pris på varene, ennå ikke har gjort vederlaget eller en kontraktsmessig avtalt delbetaling på angrerettstidspunktet. Ellers vil returleveringen være gratis for deg.

Angrerett:
Reglene som kan sees her gjelder.

Utelukkelse av angreretten:
Hvis varene ble produsert i henhold til kundens spesifikasjoner eller tydelig skreddersydd til dine personlige behov eller ikke er egnet for retur på grunn av deres natur. Gjelder også andre tilfeller av § 312d paragraf 4 BGB

4. Levering

4.1 Alle varer vil bli levert umiddelbart hvis tilgjengelig fra lager. Bestillingen din vil bli levert til landene innenfor EU som du kan velge i kassen.

4.2 Leveringsperioden innenfor EU er vanligvis 5-7 dager, med mindre annet er oppgitt. Mer detaljert informasjon med sporingsnummeret vil bli gitt til deg når du sporer forsendelsen eller på informasjonssidene til den respektive logistikktjenesteleverandøren.

4.3 Skulle en artikkel ikke være tilgjengelig på kort varsel, vil vi informere deg på e-post om forventet leveringstid eller tilby deg en alternativ artikkel.

5. Emballasje og fraktkostnader

Emballasje- og fraktbetingelser gjelder og kan sees her.

6. Betaling, eiendomsforbehold

6.1 Alle oppgitte priser er bruttopriser i euro og inkluderer den juridiske merverdiavgiften til republikken Italia med en sats på 4 % eller 21 %. Prisene gjeldende på bestillingsdagen gjelder.

6.2 Betalingsmåtene som tilbys i kassen vil gjelde. Forhåndsgodkjenningen skjer når bestillingen er fullført og autoriseres når fakturaen utstedes. Dette skjer samtidig med frigivelse for forsendelse. Du vil motta en egen melding om dette. I tillegg gjelder betalingsvilkårene til tjenesteleverandørene PayPal Inc. og Stripe Inc..

6.3 De leverte varene skal forbli vår eiendom inntil full betaling er utført (eiedomsforbehold i henhold til §§158, 449 BGB). Kunden må informere oss umiddelbart om enhver håndhevelse fra tredjeparter av varene som er underlagt eiendomsforbehold ved å overlevere dokumentene som er nødvendige for intervensjon; dette gjelder også andre former for verdifall. Uavhengig av dette må kunden informere tredjeparter på forhånd om eksisterende rettigheter til varene.

7. Garanti

Dersom tilleggsytelsen er utført ved en erstatningslevering, plikter kunden å returnere de først leverte varene til oss for vår regning innen 30 dager. Retur av de mangelfulle varene skal skje i henhold til lovens bestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å kreve erstatning for skader under de vilkår som er regulert i loven. Tilleggsavtaler er kun gyldige i skriftlig form.

8.  Ansvar for mangler

8.1 Olivenoele.com skal være ansvarlig i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet i henhold til lovbestemmelser. Ansvaret for garantier er uavhengig av skyld. Ved lett uaktsomhet er nettbutikken kun ansvarlig for skade på liv, kropp eller helse eller for brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser i henhold til produktansvarslovens bestemmelser. Erstatningskravet for lett uaktsomt mislighold av vesentlige kontraktsforpliktelser er imidlertid begrenset til kontraktstypiske påregnelige skader, så langt det ikke foreligger ansvar for skade på liv, kropp eller helse. Nettbutikken skal i samme grad være ansvarlig for feil fra stedfortredende agenter og representanter.

8.2 Bestemmelsen i paragrafen (8.1) ovenfor omfatter erstatning i tillegg til ytelse, skader i stedet for ytelse og krav om refusjon av unyttige utgifter, uavhengig av rettsgrunnlaget, inkludert ansvar for mangler, forsinkelse eller umulighet.

9. Databeskyttelse

Vår personvernerklæring gjelder og finnes her.

10. Opphavsrett

Innholdet og verkene som er laget på disse sidene av Macchia Verde Bio er underlagt tysk lov om opphavsrett. Duplisering, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse utenfor opphavsrettens grenser krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat, ikke-kommersiell bruk. I den grad innholdet på denne siden ikke ble opprettet av operatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Spesielt er tredjepartsinnhold merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg varsle oss om dette. Skulle vi bli oppmerksomme på noen brudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

11. innhold og lenker på sidene våre

11.1 Innholdet på sidene våre ble laget med største omhu. Vi kan imidlertid ikke akseptere noe ansvar for innholdets riktighet, fullstendighet og aktualitet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til generell lov i henhold til § 7 (1) i den tyske telemedieloven (TMG). Men i henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som indikerer ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generell lov forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunkt et konkret brudd på loven er kjent. Hvis vi blir oppmerksomme på slike brudd, vil vi fjerne det relevante innholdet umiddelbart.

11.2 Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder til tredjeparter hvis innhold vi ikke har innflytelse på.
Vi kan derfor ikke akseptere noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive leverandøren eller operatøren av sidene er ansvarlig for innholdet på de koblede sidene.

De lenkede sidene ble sjekket for mulige lovbrudd på tidspunktet for koblingen. Ulovlig innhold kunne ikke identifiseres på tidspunktet for koblingen. En permanent kontroll av innholdet på de lenkede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Skulle vi bli oppmerksomme på lovbrudd, vil vi umiddelbart fjerne slike lenker.

12. sluttbestemmelser

Gyldigheten av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt kjøp av varer er utelukket; Tysk lov skal gjelde. Med en bestilling aksepteres nettbutikkens generelle vilkår og betingelser.
Hvis kunden ikke har noe generelt vernetingsted i Tyskland eller i et annet EU-medlemsland, er det eksklusive vernetingsstedet for alle tvister som oppstår fra denne kontrakten vårt registrerte kontor: District Court of Bari (BA).

§ [NR] Code of Conduct

In relation to its online shop [https://macchiaverde-bio.shop/en/], the Vendor has subjected itself to the quality criteria of OnTrustNet «OnTrustNet Verified Online Shop», which can be viewed at the following link https://ontrust.net/shop-guetesiegel-anforderungen.